Disclaimer

  • Deze site is een produkt van Partyservice Allebij. Typefouten en fouten als gevolg van technische onvolkomenheden op de site alsmede wijzigingen in de voorwaarden en prijzen zijn voorbehouden. Partyservice Allebij aanvaardt hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid.
  • Schade onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Partyservice Allebij komen.
  • Partyservice Allebij heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit en/of naar deze website zijn niet door Partyservice Allebij gecontroleerd of goedgekeurd. Partyservice Allebij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.
  • Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Partyservice Allebij.
  • Partyservice Allebij spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.
  • De door Partyservice Allebij verzamelde gegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

© Partyservice Allebij. Alle rechten voorbehouden.